Vlogpiet en Piet zijn in het Sinterklaashuis geweest en zij vonden de muren wel erg kaal. Vandaar dat ze bij de Historische Kring op zoek gaan naar mooie foto’s van de intocht in Dalfsen. Meneer Johan en mevrouw Carolien zijn net bezig met die foto’s. Piet reageert erg enthousiast en begint herinneringen op te halen.
Het valt Vlogpiet op dat de foto’s in zwart-wit zijn en dus wel erg saai.
Hij vraagt de kinderen in Dalfsen om de foto’s in te kleuren en in te leveren bij Jumbo, AH of Faunaland Kloosterman. Zodat het Sinterklaashuis mooi versierd kan worden.